Jan 21 2019

Life at SCG

New Year’s Resolution ในแบบฉบับ SCG People

สวัสดีปีใหม่ครับทุกคน ปีเก่า 2018 ผ่านไปแล้ว New Year’s Resolution ในปีที่ผ่านมาทำสำเร็จกันทุกข้อไหมครับ? ใครที่ทำไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไร มาเริ่มต้น New Year’s Resolution ในปีใหม่ด้วยความ Happy กันดีกว่าครับ หรือใครที่ยังคิดไม่ออกว่าจะตั้งอะไรเป็น New Year’s Resolution ดี ตามมาดู New Year’s Resolution ในแบบฉบับ SCG People กันครับ

- ยังคงยึดมั่นในการปรับใช้ GRC กันอย่างเหนียวแน่น

ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไป แน่นอนว่าการยึดมั่นในหลัก GRC จะต้องอยู่ใน List เป็นอันดับต้นๆ แน่ ซึ่ง GRC ประกอบไปด้วย G (Governance) หรือหลักบรรษัทภิบาล ที่บริหารจัดการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ R (Risk) การคาดการณ์และการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น C (Compliance) จัดการ ป้องกัน และสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์

- ใช้ของให้คุ้มค่าที่สุด ตามหลัก Circular Way เพื่อตอบรับ Circular Economy

Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน คือการให้ความสำคัญกับการจัดการระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน เน้นการใช้วัสดุหรือสินค้าให้คุ้มค่าที่สุด และนานที่สุด เพื่อลดการเกิด Waste ที่จะตามมาและยังเป็นการทำธุรกิจแบบยั่งยืนอีกด้วย

- ไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

คนที่จะอยู่รอด คือคนที่ปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้ การมองหาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ จึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะโลกเราเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน

การทำ New Year’s Resolution ก็เหมือนการกำหนด Goal ว่า ปีนี้เราอยากพัฒนาตัวเองไปในทิศทางไหน แล้วไม่ว่าจะในทิศทางไหน ยังไงนั่นก็จะเป็น Better version of me แน่นอนครับ