Procurement Officer - Contract

10144 - High Vocational Degree / ปวส. : Standard, งานจัดหา, 1 - 3 Years, - พนักงานสัญญาจ้าง

Date: 13-Sep-2021

Location: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

Description:

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• ดำเนินการสั่งซื้อวัสดุให้ได้ตรงตามความต้องการด้วยคุณภาพ ราคาที่เหมาะสม และจัดส่งตรงตามที่กำหนด
• จัดทำระบบการควบคุมและแจกจ่ายเอกสารที่ออกโดยแผนก
• สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่จัดซื้อและจัดหา และ ผู้จัดการแผนก
• ให้การสนับสนุนในการติดต่อสื่อสารกับ ผู้ผลิต ผู้ขาย ในการลดต้นทุนให้กับแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง
• รับข้อมูลในการสั่งซื้อชิ้นส่วนเพื่อทำการจัดซื้อ และกำหนดการส่งมอบตามแผนงานโดยผ่านการพิจารณา จาก Strategic Sourcing officer

คุณสมบัติ:

• จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ การจัดการ บัญชี บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ จัดหาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
• สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• มีทักษะการสื่อสารและรักในการบริการ
• สามารถประจำการที่สำนักงานใหญ่บางซื่อได้
• สามารถรับการจ้างงานในลักษณะสัญญาจ้าง 1 ปีได้ (ต่อสัญญาปีต่อปี)