ช่างเทคนิค Asset Information Solution

Standard, งานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ, - พนักงานประจำ

Date: 28-Sep-2021

Location: ระยอง, ประเทศไทย

Description:

เนื้องานโดยย่อ:

Asset Information Technician 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

1.เพื่อดำเนินการติดตาม/เปลี่ยนแปลงเอกสารผ่าน work flow ของระบบ AIMS รวมกับการจัดการผ่านระบบ K2 เช่น AIMS-DAR, AIMS-Portal,

2.ตรวจสอบ/ควบคุมคุณภาพ รวมและอัปเดตระบบ 2D Drawing  หลังจากจัดการการเปลี่ยนแปลงในระบบ AIMS เรียบร้อยแล้ว

3.เป็นผู้ช่วยวิศวกร Asset Information เพื่อนำระบบมาใช้ใน SCG Chemicals รวมถึง โปรเจคเวียดนาม

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ:

High Vocational Certificate  :  Instrument , Electrical, Mechanic, Computer Biz or related field 

>= 3 years on Project Document Management System of 2D Drawing of Maintenance, Engineering & Project Management field