Merchandiser

10501 - Doctor's Degree / ปริญญาเอก : Above Graduate, งานซัพพลายเชน, 6 - 9 Years, - พนักงานประจำ

Date: 4-Oct-2021

Location: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ประเทศไทย

Description:

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด - null 

หมายเลขคำขอ: 10501 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ 

ฟังก์ชั่นงาน: งานซัพพลายเชน 

เนื้องานโดยย่อ:

รับผิดชอบด้านการจัดซื้อสินค้า กำหนดโครงสร้างราคาและโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เมนเทรนโครงสร้างราคาสินค้าและวางกลยุทธ์ในช่องทางการขายสินค้าเพื่อกำไรสูงสุดของบริษัท สื่อสารและประสานกับหน่วยงานงานต่างเพื่อผลักดันให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมาที่วางไว้

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • Product management กำหนดโครงสร้างราคาซื้อ และการขาย-โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย วางแผนการจัดส่งร่วมกับทาง Vendor
 • Master Data สร้างรหัสสินค้าและเมนเทรนโครงสร้างราคาในระบบ (LP, ND, SD, ราคาทุน) ทุกช่องทางการขายทั้ง On Line & Off Line
 • Inventory Management บริหารสินค้าคงคลัง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างกำไรสูงสุด
 • Sales บริหารยอดขายสินค้าที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยทำงานร่วมกับทีมขาย,ทีมการตลาดและ Vendor
 • Sales บริหารยอดขายสินค้าที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยทำงานร่วมกับทีมขาย,ทีมการตลาดและ Vendor
 • New Product & Service Solution Development พัฒนาหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าเพื่อสร้างกำไรให้บริษัท

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงาน Merchandiser ที่เกี่ยวข้อง 6-9 ปี
 • หากมีประสบการณ์บริหารผลิตภัณฑ์สีหรือเคมีภัณฑ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (Toeic > 550 คะแนน)
 • มีทักษะการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 • มีทักษะในการประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อ: Weerapon โอ๊ต Pliasanthia 

อีเมล์: WEERAPPL@SCG.COM 

โทรศัพท์: