พนักงานประมาณการและประสานโครงการก่อสร้าง (BOQ) - Nexter Living

10524 - Vocational Degree / ปวช. : Standard, งานวิศวกรจัดซื้อ, 1 - 3 Years, - พนักงานประจำ

Date: 12-Oct-2021

Location: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

Description:

Domicile Company - BU: บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด - null 

Requisition ID: 10524 

Employment Type: พนักงานประจำ

Job Function: งานวิศวกรจัดซื้อ 

Responsibilities:

  • ประมาณการต้นทุนและประสานงานโครงการก่อสร้างตลอดโครงการ
  • จัดทำ BOQ เพื่อวางแผนต้นทุนโครงการ รวมถึงประเมินราคาขาย เพื่อยื่นเสนอราคาต่อภาครัฐโดยให้เป็นไปตามระเบียบและแนวทางของภาครัฐ
  • ประสานงานจัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ และทำจ่าย
  • ติดตามและรายงานความคืบหน้าของโครงการ

 

Qualifications:

  • สามารถใช้ MS Office เช่น Word, Excel ได้
  • หากใช้งาน Auto Cad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มี Service Mind ขยัน มีความรับผิดชอบ อดทน

 

Contact: SCGCareer SCGCareer 

Email: scgcareer@scg.com 

Tel: