Olefins Operation Engineer ,Chemicals Business

18901 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี : Above Graduate, งานวิศวกรการผลิต และกระบวนการผลิต, 1 - 3 Years,

Date: 2-Aug-2022

Location: ระยอง, ประเทศไทย

Description:

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด - Chemicals 

หมายเลขคำขอ: 18901 

ประเภทการจ้างงาน: Permanent 

ฟังก์ชั่นงาน: งานวิศวกรการผลิต และกระบวนการผลิต 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ให้คำแนะนำต่อหัวหน้าหน่วยผลิต Olefins  ในการดำเนินการผลิตประจำวัน
 • ช่วยเหลือผู้จัดการฝ่ายผลิต Olefins Operation -Hot Section และผู้จัดการส่วนผลิต Olefins  ในการควบคุมดำเนินงานในแผนกที่รับผิดชอบ
 • ร่วมกิจกรรมเพิ่มผลผลิตตามนโยบายของบริษัท
 • ควบคุมดูแลงานทางด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และพลังงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และตามข้อกำหนดของกฏหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering),เคมีเทคโนโลยี (Chemical Technology) หรือ วิศวกรรมปิโตรเคมี (Petrochemical Engineering) เท่านั้น
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า G.P.A. > 2.70
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (TOEIC > 550)
 • มีประสบการณ์ ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 0-3 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในด้าน Utilities ของโรงปิโตรเคมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดระยองได้

 

ติดต่อ: Apisit อัฐ Maneeram 

อีเมล์: APISITMA@SCG.COM 

โทรศัพท์: