Order Management & Service Solutions Officer - SCG Packaging

20843 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี : Above Graduate, งานบริการลูกค้า, 0 - 1 Years,

Date: 1-Mar-2023

Location: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

Description:

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) - Packaging 

หมายเลขคำขอ: 20843 

ประเภทการจ้างงาน: Permanent 

ฟังก์ชั่นงาน: งานบริการลูกค้า 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • วางแผนสั่งผลิตสินค้าและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการผลิต/จัดเก็บ/จัดส่งให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและปรับเปลี่ยนตามภาวะการณ์
  • สร้างฐานข้อมูล/สถิติของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในวางแผนการผลิต รวมถึงศึกษาและพัฒนาเทคนิคการสร้างฐานข้อมูลรวมถึงปรับปรุงฐานข้อมูลใหม่อยู่เสมอ
  • ควบคุมระดับสินค้าคงคลังให้อยู๋ในระดับที่เหมาะสม
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การจัดทำแผนงาน Annual Plan และ Medium Term Plan เป็นต้น

คุณสมบัติ:

  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ/ เศรษฐศาสตร์/ บริหารธุรกิจ (G.P.A. > 2.70)
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (ถ้าหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี (TOEIC > 550)
  • สามารถประสานงานรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • มีความรู้ในการทำ Power BI หรือ Reporting Service ต่าง ๆ

 

ติดต่อ: Yamonporn Jaipetch 

อีเมล์: YAMONPOJ@SCG.COM 

โทรศัพท์: