Customer Services Staff - SCGP

22192 - High Vocational Degree / ปวส. : Above Graduate, งานบริการลูกค้า, 1 - 3 Years,

Date: 27-Mar-2024

Location: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ประเทศไทย

Description:

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) - Packaging 

หมายเลขคำขอ: 22192 

ประเภทการจ้างงาน: Special Contract 

ฟังก์ชั่นงาน: งานบริการลูกค้า 

เนื้องานโดยย่อ:

 • รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ผ่านช่องทางต่างๆ E-mail / Fax  ทำการหาม้วนและจองการออกตัดให้ทันกับความต้องการลูกค้า
 • บันทึกรายการสั่งซื้อลงระบบ SAP
 • ประสานงานขาย เพื่อเตรียม contract และหาสินค้าทดแทน
 • ติดตามสถานะคำสั่งซื้อสินค้าประสานจัดส่งเพื่อเตรียมรถ ประเภทของรถและรับข้องเรียนลูกค้าในระบบ CRM

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • การจัดการคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า ประสานงานโรงงานและจัดส่ง SAP
 • การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า CRM
 • ติดตามสถานะคำสั่งซื้อสินค้า
 • Contact Center ติดต่อลูกค้าและผู้แทนขาย จัดส่งโรงงาน

คุณสมบัติ:

 

 • จบการศึกษาในระดับวุฒิปวส.
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและมีทักษะในการวิเคราะห์
 • ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ 

 

 

ติดต่อ: SCGCareer SCGCareer 

อีเมล์: scgcareer@scg.com 

โทรศัพท์: