Application Developer - SCG Home

22196 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี : Above Graduate, โปรแกรมเมอร์, 1 - 3 Years,

Date: 27-Mar-2024

Location: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

Description:

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด - CBM 

หมายเลขคำขอ: 22196 

ประเภทการจ้างงาน: Special Contract 

ฟังก์ชั่นงาน: โปรแกรมเมอร์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • พัฒนาและปรับแต่งโมดูล odoo และย้ายข้อมูลและโค้ดตามความต้องการ
 • เขียนและสาธิตเอกสารทางเทคนิคและเชิงฟังก์ชัน ผังงาน เค้าโครง และโค้ด และรักษาโค้ดให้สะอาด อ่านง่าย และปรับให้เหมาะสม
 • รวบรวมข้อกำหนดทั้งหมดและพัฒนาและปรับแต่งโมดูลให้เหมาะสม
 • การแก้ไขข้อบกพร่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการสนับสนุนการผลิต
 • ความสามารถในการสำรวจเทคโนโลยี Odoo ใหม่ๆ และยกระดับทักษะตัวเองโดยการเข้าร่วมในชุมชน Odoo ฟอรัมออนไลน์ หรือ กลุ่มที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองและทีมงาน เกี่ยวกับเครื่องมือการพัฒนาล่าสุด เทคนิคการเขียนโปรแกรม คลาวด์ และแนวคิดทางเทคนิคที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทได้
 • จัดทำเอกสารทางเทคนิคของโครงการ Odoo เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคต         

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับ JS, CSS, Odoo POS, Odoo Web และ Backend
 • มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับ Python และแนวคิดการเขียนโปรแกรม
 • มีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับโฟลว์พื้นฐานของ Odoo และฟังก์ชันการทำงาน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปในการพัฒนา Odoo 
 • ทักษะการสื่อสารดี
 • มีประสบการณ์หรือเข้าใจกระบวนการทำงานของระบบงาน เช่น POS, เว็บ, การขาย, การจัดซื้อ, สินค้าคงคลัง ฯลฯ

 

ติดต่อ: SCGCareer SCGCareer 

อีเมล์: scgcareer@scg.com 

โทรศัพท์: