พนักงานขายร้าน Chivit D (Rayong)

5161 - High Vocational Degree / ปวส. : Standard, งานขาย, - พนักงานประจำ

Date: 17-Nov-2020

Location: ระยอง, ประเทศไทย

Description:

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด - null 

หมายเลขคำขอ: 5161 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ 

ฟังก์ชั่นงาน: งานขาย 

Responsibilities:

  • มีหน้าที่ในการแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของ Chivit-D เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อ
  • สังเกตุและบันทึกข้อมูลลูกค้า ทุกคนที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน Save Drug และส่งข้อมูลให้บริษัทฯทุกวัน
  • ดูแลความสะอาด สินค้า stock ป้ายราคา ป้ายต่างๆ พื้นที่ขาย ตรวจดูความเสียหายของพื้นที่ขาย ดูแลสินค้าบน shelf ไม่ให้สูญหาย
  • ร่วมกิจกรรมกับ Chivit-D , Save Drug หรือกับ โรงพยาบาล เมื่อมีการจัด campaign promotion หรือ event
  • เป็นตัวแทนประสานงานระหว่าง Save Drug และ Chivit-D ในเรื่อง
  • จัดทำรายงานสรุป ตรวจนับ Stcok

ประจำที่สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จังหวัดระยอง
 

Qualifications:

  • จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
  • สามารถทำงานเป็นกะและสามารถทำ OT ได้
  • มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีใจรักงานด้านบริการ มีไหวพริบ กระตือรือร้น ขยันทำงาน อดทน

 

ติดต่อ: SCGCareer SCGCareer 

อีเมล์: scgcareer@scg.com 

โทรศัพท์: