พนักงานบริหารข้อร้องเรียน (CPAC)

9183 - High Vocational Degree / ปวส. : Standard, งานบริการลูกค้า, - พนักงานสัญญาจ้าง

Date: 19-Jul-2021

Location: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

Description:

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด - null 

หมายเลขคำขอ: 9183 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานสัญญาจ้าง 

ฟังก์ชั่นงาน: งานบริการลูกค้า 

Responsibilities:

  • โทรศัพท์ประเมินความพึงพอใจลูกค้า
  • รับข้อร้องเรียนลูกค้าและประสานงานหน่วยงานในบริษัท
  • ประสานงานกับลูกค้าภายในและภายนอก
  • ปฏิบัติงาน 6 วัน 07.30-16.30 น.

 

Qualifications:

  • จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม MS. Office เบื้องต้นได้
  • มีใจรักบริการ และมีทักษะในการสื่อสารได้ดี
  • หากมีประสบการณ์ทำงานด้าน Call Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ติดต่อ: SCGCareer SCGCareer 

อีเมล์: scgcareer@scg.com 

โทรศัพท์: