1593357120

ตามติดชีวิตพนักงาน SCG ที่ จ.ระยอง

บรรยากาศการทำงาน