SCG Career Roadshow

Drawing Your Career with SCG Career Camp จัดขึ้นเพื่อรับสมัครและคัดเลือก นิสิต นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในชั้นปีสุดท้าย ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่ม 3 ธุรกิจหลักของเอสซีจี

โครงการ SCG Career Camp จะทำให้นิสิต นักศึกษาฝึกงาน ได้รับประสบการณ์ดีๆ มากมายที่สามารถนำไปใช้ทำงานในอนาคตได้ และยังช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีอันเป็นประโยชน์ก่อนการเริ่มต้นชีวิตการทำงานอีกด้วย

4 steps to Success

 • Step 1

  Register

  ระยะเวลา : ก.ย - ธ.ค. 2560
  เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี/โท ชั้นปีสุดท้าย ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ โดยสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ www.scg.com/career

 • Step 2

  KNOWING SCG BETTER

  ระยะเวลา : ก.ย - ธ.ค. 2560
  รู้จักเอสซีจีมากยิ่งขึ้น ผ่านการบรรยายความเป็นมาของเอสซีจี, ธุรกิจต่างๆของเอสซีจี รวมถึงสวัสดิการ และ ทุนการศึกษาต่างๆ

 • Step 3

  CAREER CAMP

  ระยะเวลา : ม.ค. - มิ.ย. 2561
  ร่วมกิจกรรมทดสอบศักยภาพเพื่อคัดเลือกเป็นสมาชิกใหม่ของเอสซีจี
  - Ice breaking / Group Activity
  - Business / Technical Game
  - Career Counselling + Interview Preparation
  - Final Interview

 • Step 4

  BEING SCG PEOPLE

  ระยะเวลา : มิ.ย. 2561 เป็นต้นไป
  สมาชิกใหม่เริ่มต้นทำงาน เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ "Drawing Your Career with SCG."