FAQs

1 อยากทราบรายละเอียด Campus Roadshow สามารถติดตามได้ที่ไหน?

สามารถติดตามตารางกิจกรรม Campus Roadshow ได้ที่ http://www.scg.com/career และตารางกิจกรรม Career Roadshowจากทางมหาวิทยาลัย

2 วัตถุประสงค์ของ Career Roadshow คืออะไร?

เพื่อรับสมัคร เข้าโครงการ Career Roadshow (สำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4)

3 กิจกรรมของ Career Roadshow มีอะไรบ้าง?

ส่วนที่1 Register Zone: ลงทะเบียนสมัครงงานกับ SCG โดยผู้สมัครจะได้รับสิทธิ์ TOEIC Discount เพื่อเป็นส่วนลด 700 บาท (ค่าสอบจาก 1,500 ลดเหลือ 800) ซึ่งน้องๆสามารถสอบโดยใช้สิทธิ์ส่วนลดนี้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา3เดือน

ส่วนที่2 Game Zone: เกมส์สนุกๆ และลุ้นรับรางวัลต่างๆ จากทาง SCG และสำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของกลุ่มธุรกิจSCGในช่วงนั้น จะได้รับอีเมลนัดหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป ได้แก่ SCG Presentation: วิสัยทัศน์, ข้อมูลบริษัท, โอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ, เงินเดือนและสวัสดิการ และ Career Counseling & Screening

4 สิทธิส่วนลดค่าสอบ TOEIC ใช้อย่างไร?

เมื่อผู้สมัคร สมัครงานกับ SCG ทั้งที่เป็น pre-register (ลงทะเบียนล่วงหน้า) ผ่านทาง http://www.scg.com/career หรือการลงทะเบียนที่บูธที่มหาวิทยาลัย ทาง SCG จะให้ส่วนลด TOEIC กับทุกคน โดยสามารถเริ่มโทรจองสอบด้วยตนเองได้ในสัปดาห์ถัดไปหลังจากลงทะเบียน ทั้งนี้จะมี SMS และ e-mail แจ้งให้น้องๆทราบ และ การให้ส่วนลด TOEIC สามารถใช้สอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ครั้งละ 800 บาท) เป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัครงาน ทั้งศูนย์สอบกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งสอบจองในนาม SCG Career Roadshow โดยแสดงบัตรประชาชนในวันไปสอบ และสิทธินี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ สามารถรับผลสอบด้วยตนเองที่ศูนย์สอบ TOEIC ทั้งนี้ผลสอบไม่สามารถใช้สมัครงานกับบริษัทอื่นๆได้

5 SCG Career Roadshow กำหนดจัดช่วงไหน?

เนื่องจากการปรับเวลาเรียนของแต่ละมหาวิทยาลัย ทาง SCG จึงปรับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานให้กระชับและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้
-ลงทะเบียนล่วงหน้า ช่วง กันยายน เป็นต้นไป
- Counseling & Screening ช่วง กันยนยน ถึง มกราคม
-สัมภาษณ์ (Final Interview) ช่วง มกราคม เป็นต้นไป

6 การสมัคร SCG Career Roadshow สามารถสมัครผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

สมัครล่วงหน้า ผ่าน http://www.scg.com/career ไปที่เมนู New Graduate และกรอกข้อมูลที่ Apply now โดยสมัครในช่วงระยะเวลาที่กิจกรรมกำหนด

7 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ?

กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร โดย ปริญญาตรี GPA> 2.70 และ ปริญญาโท GPA> 3.30 และผู้สมัครเพศชายต้องมีใบรับรองการผ่านทหารแล้ว หากผู้สมัครไม่อยู่ในเกณฑ์นี้เช่น สำเร็จการศึกษามาแล้ว1ปี ซึ่งปัจจุบันทำงานหรือยังไม่ได้ทำงานให้สมัครผ่านช่องทางสมัครงานปกติของSCG

8 สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการนัดหมายเพื่อเข้า Counseling & Screening ในวันที่แจ้งไว้ จะมีโอกาสนัดหมายในภายหลังหรือไม่ ?

จะได้รับการนัดหมายหากมีตำแหน่งงานว่างในอนาคตที่ตรงกับคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยในระหว่างนี้ขอให้ผู้สมัครเตรียมตัวและสอบTOEICให้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 550

9 การเข้ามา Counseling & Screening ผู้สมัครต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง ?

ศึกษาเรียนรู้ธุรกิจของ SCG และศึกษาตำแหน่งงานว่างที่ตนเองสนใจ เตรียมฝึกการนำเสนอในการสัมภาษณ์เบื้องต้นมาให้พร้อม ในวันดังกล่าว บริษัทฯจะแนะนำให้รู้จักธุรกิจของSCGในเบื้องต้น และจะมีพนักงานSCGมาแนะนำเรื่องงาน(Counseling)ในแต่ละกลุ่มงานให้ผู้สมัครฟัง และหลังจากนั้นจะเข้าสัมภาษณ์เบื้องต้น(Screening) ตามลำดับ

10 ถ้าเข้า Counseling & Screeningแล้ว จะมีขั้นตอนต่อไปอย่างไร

ในกิจกรรมCounseling & Screeningจะไม่มีการแจ้งผลใดๆ โดยให้ผู้สมัครรอทางSCGติดต่อ (ทาง SMS / E-mail / โทรศัพท์) เพื่อเชิญเข้าสัมภาษณ์ ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณกลางเดือนมกราคม เป็นต้นไป (ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะทยอยเรียกผู้สมัครที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มธุรกิจSCG ซึ่งตำแหน่งงานที่เปิดรับอาจมีรอบการสัมภาษณ์เร็ว-ช้าแตกต่างกัน) และก่อนเข้าสัมภาษณ์ ให้น้องๆเตรียมเอกสารดังนี้ ทั้งที่เป็น File และ เอกสาร
- Resume พร้อมรูปถ่าย
- เอกสาร ‘Who am I’
- สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)
- สำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน
- สำเนาผลคะแนน TOEIC
- สำเนาการผ่านการคัดเลือกทหาร (สำหรับเพศชาย)

11 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์?

เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย และศึกษาในสาขาที่ตรงกับความต้องการของ SCG
2. มี GPA. 2.70 ขึ้นไปสำหรับปริญญาตรี และ 3.30 ขึ้นไปสำหรับปริญญาโท และผู้สมัครเพศชายต้องมีใบรับรองการผ่านทหารแล้ว
3. มีผล TOEIC Score 550 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการก่อน
4. ทำ SCG Psychological Test แต่บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งผลการทดสอบ ซึ่งจะติดต่อเป็นรายบุคคลเพื่อเชิญเข้าสัมภาษณ์ต่อไป

12 ถ้าหากไม่สะดวกเข้าCounseling & Screening และสัมภาษณ์ในวันที่นัดหมาย จะขอเปลี่ยนเป็นรอบอื่นได้หรือไม่?

หากไม่สะดวกสัมภาษณ์ตามรอบที่เชิญจริงๆ สามารถแจ้งวันเวลาที่สะดวกกลับมาได้ เพื่อให้บริษัทพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง

13 เกรดได้ 2.68 (เกรด 7 เทอม) สามารถเข้าสัมภาษณ์ได้หรือไม่?

ยังไม่ได้ เพราะเราดูเกรดเฉลี่ยรวมเทอมล่าสุด แต่ถ้าน้องมีเกรดเฉลี่ยรวมเพิ่มในเทอมสุดท้ายที่ 2.70 ขอรบกวนส่ง Transcript มาupdate ตามเงื่อนไขดังนี้
-ผู้สมัครที่สมัครทาง http://www.scg.com/career สามารถแก้ไขข้อมูลได้ทางเว็ปไซต์ โดยสามารถศึกษาวิธีการแก้ไขข้อมูลตามที่ระบุไว้ในเว็ปไซต์
-ผู้สมัครที่สมัครกับบูธSCG Career Roadshow สามารถส่งข้อมูลมาที่ scgcareer@scg.com

14 ยังไม่มี TOEIC เข้าสัมภาษณ์ได้หรือไม่?

ได้ แต่ทางบริษัทขอพิจารณาผู้สมัครในสาขาเดียวกันที่มี TOEIC 550เข้าสัมภาษณ์ก่อน

15 ทำไมต้องเลือกกลุ่มธุรกิจตอนสมัคร?

เนื่องจากแต่ละกลุ่มธุรกิจมีตำแหน่งงานที่เปิดรับและพื้นที่ปฏิบัติงานแตกต่างกันไป จึงขอให้ผู้สมัครศึกษาข้อมูลบริษัทในเบื้องต้นได้ทางเว็ปไซต์ หรือโบรชัวร์ตำแหน่งงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสมัคร

16 ขั้นตอนหลังการสัมภาษณ์เป็นยังไง?

จะแจ้งผลการสัมภาษณ์ภายใน 2 สัปดาห์ / กรณีผ่านสัมภาษณ์ให้เวลาตัดสินใจไม่เกิน 2 สัปดาห์ และกรณียังไม่มีผลTOEIC ให้เวลาในการสอบ TOEIC 1 เดือน และหลังจากผ่านการตรวจร่างกายแล้ว ให้ผู้สมัครติดต่อทาง HR ต้นสังกัด เพื่อเซ็นสัญญาเข้าทำงาน

17 จำเป็นต้องเริ่มงานเดือน มิถุนายน หรือไม่?

จะพิจารณาจากความต้องการของ Line Manager ว่ามีความเร่งด่วนเพียงใด หรือผู้สมัครมีความจำเป็นเพียงใดจึงไม่สามารถมาเริ่มงานได้ ถ้าเป็นตำแหน่งเร่งด่วนอาจจะต้องเรียกลำดับถัดไปมาแทน ผู้สมัครจะอยู่ในสถานะรอตำแหน่งงานว่าง เมื่อกลับมาจะพิจารณาอีกทีว่ามีตำแหน่งรองรับในช่วงเวลานั้นหรือไม่