ที่อยู่
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
0-2586-3333 0-2586-4444
scgcareer@scg.com
วิธีการเดินทาง
รถประจำทาง
Bus No.
112, 33, 1, 98, 463, 36, 18 ,12, 33, 90, 30
รถไฟใต้ดิน
สถานีบางซื่อ ทางออก 1 และ 2

Contact Form