สวัสดีปีใหม่ครับทุกคน ปีเก่า 2018 ผ่านไปแล้ว New Year’s Resolution ในปีที่ผ่านมาทำสำเร็จกันทุกข้อไหมครับ? ใครที่ทำไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไร มาเริ่มต้น New Year’s Resolution ในปีใหม่ด้วยความ Happy กันดีกว่าครับ หรือใครที่ยังคิดไม่ออกว่าจะตั้งอะไรเป็น New Year’s Resolution ดี ตามมาดู New Year’s Resolution ในแบบฉบับ SCG People กันครับ

- ยังคงยึดมั่นในการปรับใช้ GRC กันอย่างเหนียวแน่น

ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไป แน่นอนว่าการยึดมั่นในหลัก GRC จะต้องอยู่ใน List เป็นอันดับต้นๆ แน่ ซึ่ง GRC ประกอบไปด้วย G (Governance) หรือหลักบรรษัทภิบาล ที่บริหารจัดการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ R (Risk) การคาดการณ์และการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น C (Compliance) จัดการ ป้องกัน และสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์

- ใช้ของให้คุ้มค่าที่สุด ตามหลัก Circular Way เพื่อตอบรับ Circular Economy

Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน คือการให้ความสำคัญกับการจัดการระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน เน้นการใช้วัสดุหรือสินค้าให้คุ้มค่าที่สุด และนานที่สุด เพื่อลดการเกิด Waste ที่จะตามมาและยังเป็นการทำธุรกิจแบบยั่งยืนอีกด้วย

- ไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

คนที่จะอยู่รอด คือคนที่ปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้ การมองหาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ จึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะโลกเราเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน

การทำ New Year’s Resolution ก็เหมือนการกำหนด Goal ว่า ปีนี้เราอยากพัฒนาตัวเองไปในทิศทางไหน แล้วไม่ว่าจะในทิศทางไหน ยังไงนั่นก็จะเป็น Better version of me แน่นอนครับ