โครงการ TASTE THE PASSION เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกนิสิต นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาและได้สมัครงานผ่าน CAREER ROADSHOW โดยในโปรแกรมจะช่วยเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้นิสิตนักศึกษา อาทิเช่น การค้นหาและออกแบบชีวิตตัวเอง (DESIGN MY LIFE), เทคนิคการทำ RESUME, เทคนิคการสัมภาษณ์งาน รวมทั้งเทคนิคที่จำเป็นต่างๆ ในการทำงานจริง ซึ่งนิสิตนักศึกษาที่เข้าโครงการจะได้รับประสบการณ์และทักษะต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเริ่มต้นชีวิตการทำงานในอนาคต

- ผู้สมัครงาน
  • นิสิตนักศึกษาที่เคยฝึกงานกับ SCG หรือนิสิตนักศึกษาที่สมัครงานกับ SCG ผ่านCareer Roadshow และอยู่ในสาขาที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจ ทั้งนี้ทาง SCG จะคัดเลือกและOfferเพื่อเข้าโครงการต่อไป
  • Website และ Facebook : SCG Careers
1
สมัครผ่านบูธ

ผ่านบูธ SCG ในงาน Career Roadshow ที่มหาวิทยาลัย หรือ LINE : @SCGCareers

2
สัมภาษณ์เบื้องต้น

บริษัทจะคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของธุรกิจ และทำการนัดหมายผ่านทาง SMS และ E-Mail เพื่อสัมภาษณ์เบื้องต้นผ่านระบบ Video Interview
3
เตรียมความพร้อม

นิสิต/นักศึกษาควรเตรียมเอกสารสำหรับสมัครงานไว้เบื้องต้นเช่น Resume, Transcript, ผลทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, TOEIC) เป็นต้น