ที่ SCG นอกจากจะมีออฟฟิศไว้ให้นั่งทำงานแล้ว ในวันที่ Creativity Block คิดอะไรไม่ออก ลองเปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานใหม่ นั่งทำงานใน พื้นที่ผ่อนคลาย กันดีกว่าเผื่ออะไรจะดีขึ้น

Starbucks

Café Amazon

Eiffel Cafe