ที่ SCG นอกจากจะมีออฟฟิศไว้ให้นั่งทำงานแล้ว ในวันที่ Creativity Block คิดอะไรไม่ออก ลองเปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานใหม่ นั่งทำงานใน พื้นที่ผ่อนคลาย กันดีกว่าเผื่ออะไรจะดีขึ้น

Starbucks

Café Amazon

Eiffel Cafe

X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลที่เอสซีจี (บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจีตามงบการเงินรวม) เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือติดต่อที่ mailto:data.privacy@scg.com