เป็นมากกว่าที่ทำงาน เพราะ Co-Working Space ช่วยเพิ่ม Effectiveness ปลุก Passion สร้าง Creativity และเพิ่มความมั่นใจได้ด้วย!

ผลจากการศึกษาพบว่า คนที่นั่งทำงานใน Co-Working Space productive มากกว่าคนที่นั่งทำงานที่ office ถึง 6 ใน 7 แต่ไม่ใช่แค่นั้น Co-Working Space ยังช่วยเพิ่ม Effectiveness จากการลดความกดดันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใน office ปลุก Passion ได้โดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนที่มีความคิด ทัศนคติ หรือมีความชอบในสิ่งเดียวกัน หรือคล้ายกัน ซึ่งถือเป็นตัวการสำคัญในการปลุก Passion ที่มีอยู่ในตัวให้ยิ่งลุกโชนมากขึ้นไปอีก และการพูดคุยกับคนที่หลากหลายมากขึ้นยังส่งผลให้การปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้นด้วย มากไปกว่านั้นยังสร้าง Creativity และเพิ่มความมั่นใจ บางครั้งนั่งทำงานที่เดิม อยู่ในบรรยากาศเดิม ๆ คิดงานไม่ออก คงจะมีกันบ้างที่จะโทษตัวเองว่าทำไมเราไม่เก่ง งานแค่นี้ก็คิดไม่ออก แต่ถ้าเราได้ลองเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆ พาตัวเองไปอยู่ในที่ใหม่ๆ ไอเดียก็โลดแล่น ความคิดสร้างสรรค์มาเต็ม self-confidence ก็ตามมา

เพราะ Co-Working Space มีข้อดีมากมายขนาดนี้ ที่ SCG จึงออกแบบให้มี Co-Working Space หลากหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางใน office, Cafe Amazon, Starbucks, หรือ Eiffel Cafe เพื่อรองรับความต้องการของชาว SCG รู้ยังงี้แล้วอย่าลืมมานั่งทำงานกันที่ Co-Working Space บ้างนะครับ

X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลที่เอสซีจี (บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจีตามงบการเงินรวม) เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือติดต่อที่ mailto:data.privacy@scg.com