Sales Representative (ประจำภาคเหนือ) , SCG Distribution

22150 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี : Above Graduate, งานขาย, 1 - 3 Years,

Date: 13-Mar-2024

Location: เชียงใหม่, ประเทศไทย

Description:

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด - CBM 

หมายเลขคำขอ: 22150 

ประเภทการจ้างงาน: Permanent 

ฟังก์ชั่นงาน: งานขาย 

เนื้องานโดยย่อ:

ผลักดันและรับผิดชอบยอดขายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวางแผนการเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำสินค้า และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในพื้นที่ๆรับผิดชอบ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

●    วางแผน บริหาร และติดตามขายงานในกลุ่มลูกค้าและพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ได้ยอดขายและ KPI ตามที่กำหนด
●    บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมไปถึง NTTD และ Influencer
●    ขยายฐานลูกค้า และมองหาโอกาสในการขายสินค้าใหม่ๆ และช่องทางใหม่
●    ดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการวางแผนการขายและการตลาด ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ:

●    จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
●    GPA ไม่ต่ำกว่า 2.70 หรือปริญญาโท GPA ไม่น้อยกว่า 3.30
●    มีประสบการณ์ทำงานด้านงานการขาย การตลาด วิเคราะห์การตลาด 
●    สามารถสื่อสารเเละนำเสนอดี เเก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
●    มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เเละมีความคิดอย่างเป็นระบบ
●    มีไหวพริบในการเเก้สถานการณ์เฉพาะหน้า กระตือรือร้น
●    มีใบขับขี่ สามารถเดินทางปฏิบัติงานในเขตที่ได้รับหมอบหมายได้  

 

ติดต่อ: Wirakarn Karwichai 

อีเมล์: WIRAKARK@SCG.COM 

โทรศัพท์: