Sales Representative (Working Upcountry) , SCG Distribution

22203 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี : Above Graduate, งานขาย, 1 - 3 Years,

Date: 1-Apr-2024

Location: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ประเทศไทย

Description:

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด - CBM 

หมายเลขคำขอ: 22203 

ประเภทการจ้างงาน: Permanent 

ฟังก์ชั่นงาน: งานขาย 

เนื้องานโดยย่อ:

 • ดูแลงานขาย และ เป็นที่ปรึกษาในการทำตลาด สำหรับสินค้าเหล็กของ Steel Business ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • บริหารการขายสินค้า เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ สินค้าฮาร์ดแวร์ ในพื้นที่ภาคเหนือ ตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย 
 • พัฒนาช่องทางในการขายสินค้าเหล็ก ทั้งค้าส่ง ค้าปลีก และโครงการ
 • บริหาร ความต้องการ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
 • ประสานงานขายกับทีมงานทั้งทีมขายภายใน ทีมจัดซื้อ และทีมงานในพื้นที่
 • ให้คำปรึกษาสำหรับสินค้าเหล็กให้กับลูกค้าได้

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • GPA ไม่ต่ำกว่า 2.70 ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท GPA ไม่น้อยกว่า 3.30 
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานการขาย การตลาด วิเคราะห์การตลาด 
 • สามารถสื่อสารเเละนำเสนอดี เเก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เเละมีความคิดอย่างเป็นระบบ
 • มีไหวพริบในการเเก้สถานการณ์เฉพาะหน้า กระตือรือร้น
 • มีใบขับขี่ สามารถเดินทางปฏิบัติงานในเขตที่ได้รับหมอบหมายได้  
 • ประจำสำนักงานใหญ่บางซื่อ ดูแลลูกค้าในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

 

ติดต่อ: Wirakarn Karwichai 

อีเมล์: WIRAKARK@SCG.COM 

โทรศัพท์: